Specjaliści
w twojej okolicy

sprawdź

Walne Zebranie Członków SPP, Poznań-12.06.2019

Poznań, 27.05.2019r.

 

Zaproszenie

 

Koleżanki i Koledzy !

 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia "Parkieciarze Polscy" Zarząd SPP zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie , które odbędzie się w dniu 12. czerwca 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu ul. Winiarska 1 ( Budynek Instytutu Technologii Drewna) o godz. 11.00.

W przypadku braku quorum drugi termin obrad nastąpi tego samego dnia o godz. 11.15.

 

Porządek obrad:

 1. Powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.

 2. Sprawdzenie kworum.

 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 4. Głosowanie nad porządkiem obrad.

 5. Sprawozdanie Zarządu.

 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 8. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu.

 9. Plany finansowy, marketingowy oraz zamierzeń na rok 2019

 10. Wolne wnioski i dyskusja nad zadaniami Stowarzyszenia.

 11. Zakończenie obrad – ok. godz. 13.00

 

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy

Pytania i potwierdzenie udziału prosimy kierować na: biuro@parkieciarzepolscy.com.pl w terminie do dnia 06.06.2019

W imieniu Zarządu

Dariusz Kozera

Stowarzyszenie "Parkieciarze Polscy"
60-654 Poznań , ul. Winiarska 1, tel. 695 928 649
NIP 521 30-97-440

Firmy wspierające